יום שלישי, 27 בנובמבר 2012

זה היה בחנוכה או: נס גדול היה פה מאת נתן אלתרמן. איורים: דני קרמן

"אז נשאו הקומקומים אפיהם העקומים
והכסאות הריעו
הי הידד! פילים הגיעו!
מעכשיו איש לא יכנו,
עד עולם יחי מלכנו...!

*האנשה- יחוס תכונות ומידות של בני אדם לבעלי חיים או לעצמים דוממים.
  מילון אבן שושן
התלמידים  קראו את השיר הסיפורי "זה היה בחנוכה". למדו מהי "האנשה"  בספרות ובאמנות, 
התמוגגו מהאיורים המקסימים של דני קרמן, שאלו מה זה "פרימוס" ומה זה "בלה מזוקן".
לסיכום החגיגה כל ילד בחר לו חפץ מודרני ו"האניש" אותו כאוות נפשו. התוצאות לפניכם


                                                                    תיהנו!!!
עוד על נתן אלתרמן והספר באתר דפדף 
http://www.dafdaf.co.il/Details.asp?MenuID=2&SubMenuID=144&PageID=1262&Ot=%E0&SubTextID=1263